Wersja do druku

Udostępnij

ELFERIAE for string quartet premiere, held on 27 April 2013 at the Karol Szymanowski Music Academy in Katowice.

 

wykonawcy / performers:
Kwartet Śląski / Silesian Quartet:
Szymon Krzeszowiec, skrzypce I / violin I
Arkadiusz Kubica, skrzypce II / violin II
Łukasz Syrnicki, altówka / viola
Piotr Janosik, wiolonczela / cello

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.