Wersja do druku

Udostępnij

DREAMS MUSIC ‘13 musical – transmedia composition for electro-acoustic orchestra, actors, performers, spatial video, light and audio projection premiere, held on 19 December 2013 at the Małopolski Ogród Sztuki in Cracow.

 

wykonawcy / performers:
Czesław Minkus, el.trąbka, elektronika, prowadzenie, dyrygentura, performance / el.trumpet, electronics, lead, conducting
Agata Zubel, wokalizy, performance / vocalises
Jerzy Vetulani, naukowiec / performance
Jan Peszek, aktor / performance
Monika Frajczyk, Dominika Majewska, Stephanie Jaskot, wieloaktorka / performance
Marek Chołoniewski, live electronic, performance
Leszek Wiśniowski, flet glissandowy, saksofony, elektronika / flute, saxophone, electronics
Andre Ground II, wiolonczela el. / cello el.
Marcin Oleś, kontrabas / double bass
Michał Gorczyca, elektronika, przetworzenia przestrzenne, sampler / electronics, processing spaKal, sampler
Krzysztof Suchodolski, keyboards, sampler
Jan Pilch, instrumenty perkusyjne / percussion instruments
Mariusz Czarnecki, elektroniczne instrumenty rytmiczne / rhythm electronic instruments

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.