Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Jego strategicznym celem jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od podziałów gatunkowych –zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

Wersja do druku

Udostępnij

Do zadań programu należy wspieranie projektów realizowanych przede wszystkim poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym.

Projekty prócz wysokiego poziomu artystycznego powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą możliwie szeroki kontekst kulturowy, wprowadzać nową jakość do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego, w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje i osiągnięcia kultury muzycznej.

Istotnym celem programu jest także wspieranie tych przedsięwzięć artystycznych, w których udział biorą polscy wykonawcy lub twórcy.
Przedsięwzięcia powinny ukazywać możliwe pełne spektrum kultury muzycznej, tworząc swoistą wizytówkę współczesnej polskiej kultury, czyniąc z niej symbol fundamentalnych przemian cywilizacyjnych, którym podlega współczesna Polska.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Dobrowolska

Specjalistka ds. Programów Ministra

Magda Seniw

Specjalistka ds. programów ministra

Maciej Dymek

Specjalista ds. Programów Ministra

Tytus Jezierski

Specjalista ds. programów ministra

Mateusz Mrugas

Specjalista ds. programów ministra