Wersja do druku

Udostępnij

Centrum Kultury „Zamek” oraz Art Stations Foundation w Poznaniu we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie rozpoczynają prace nad kolejną edycją Polskiej Platformy Tańca zaplanowaną na 6-9 grudnia 2012 roku.

Bogatsi o doświadczenia 2 poprzednich edycji, wsłuchując się w poplatformowe głosy środowiska, trzeci raz zapraszamy do nadsyłania propozycji tanecznych spektakli, które powstały w czasie, jaki upłynął od terminu zgłoszeń do ostatniej platformy (czyli od lipca 2010 roku). Program prezentacji zostanie wyłoniony spośród zgłoszonych produkcji przez eksperckie jury – niezależnego krytyka tańca Annę Królicę, redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr” Jacka Kopcińskiego oraz Carine Meulders – dyrektora artystycznego WP ZIMMER z Antwerpii. Selekcja po raz pierwszy będzie przebiegać dwuetapowo . Złożą się na nią:

1. preselekcje, w ramach których na podstawie nadesłanych materiałów i dvd jury dokona wyboru spektakli, które zostaną zaprezentowane podczas przedplatformowych prezentacji w Poznaniu

2. Cztery weekendowe sety prezentacji przedplatformowych, z których jury wyselekcjonuje spektakle do prezentacji w ramach Polskiej Platformy Tańca 2012.

Informacje o spektaklach zaproszonych przez jury do prezentacji przedplatformowych w Poznaniu będą ogłaszane sukcesywnie na miesiąc przed terminem prezentacji (wszystkie terminy znajdują się w regulaminie platformy 2012). Finałowy werdykt jury (program platformy) zostanie ogłoszony do końca września 2012 roku.

Więcej informacji:
http://www.polskaplatformatanca.pl
http://www.starybrowarnowytaniec.pl
http://www.artstationsfoundation5050.com

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
Półwiejska 42, 61-888 Poznań, PL /
tel. +48 61 859 61 29 / fax +48 61 859 61 21