Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Animacja współpracy polskich zespołów tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru polskich zespołów o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

 

Opis:

W ramach Programu wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zespołem. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W przypadku autorów zagranicznych możliwe są również adaptacje uznanych dzieł, które dotychczas nie zostały w Polsce zrealizowane.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu Zamówienia choreograficzne w roku 2014 wynosi 160 000 zł.

Nabór wniosków w II edycji Programu odbywa się od 1 października do 15 grudnia 2013.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 15 lutego 2014.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca                                                          
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca, Instytut Muzyki i Tańca

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Formularz rozliczeniowy


Protokół powołania komisji

PROTOKÓŁ z obrad komisji