Wersja do druku

Udostępnij

Z końcem grudnia zakończyły się obchody Roku Stanisława Moniuszki 2019, ustanowionego uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniającą kompozytora w 200. rocznicę jego urodzin. W świętowanie jubileuszu na terenie całego kraju i za granicą licznie zaangażowały się instytucje kultury, organizując rozmaite przedsięwzięcia.

Instytut Muzyki i Tańca pełnił funkcję instytucji zarządzającej programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Moniuszko 2019 – Promesa oraz Muzyczny ślad. Programy te wsparły finansowo znaczącą liczbę przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych i popularyzatorskich związanych z postacią Stanisława Moniuszki w kontekście muzyki, historii i kultury XIX wieku.

Rok kompozytora stworzył możliwość dotarcia do wielu miejsc nie tylko z utworami najbardziej popularnymi, takimi jak pieśni ze Śpiewników domowych czy opery Straszny dwór i Halka, lecz także z muzyką sakralną czy utworami zapomnianymi lub rzadziej wykonywanymi, takimi jak kantaty Milda i Nijoła czy opera Flis i Beata. Obchody zainspirowały również wielu artystów do ukazania twórczości Stanisława Moniuszki w ciekawych, nowatorskich i niekonwencjonalnych formach.

W ramach obu programów dofinansowano 76 projektów na łączną kwotę 4 184 000 zł. Odbyło się 196 różnorodnych wydarzeń, w tym m.in. festiwale, koncerty, spektakle, projekty multimedialne. Opublikowano 16 wydawnictw. Przedsięwzięcia w programie Moniuszko 2019 – Promesa odbyły się w 70 miejscowościach w kraju i za granicą.

Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej moniuszko2019.org.pl Instytut Muzyki i Tańca przygotował raport dotyczący zrealizowanych projektów w ramach obu programów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w raporcie.

Raport – Wydarzenia Roku Moniuszki 2019 / Programy Ministra