Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Re-writing Dance Modernism, która odbędzie się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 21-22 września 2018 roku. Konferencja będzie poświęcona próbie nowego spojrzenia na historię tańca modern. Tradycyjne historie modern dance pisane są z perspektywy najbardziej znanych jego centrów: Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Fenomen ten jednak miał bardzo międzynarodowy, a w zasadzie transnarodowy charakter, angażując twórców różnego pochodzenia i będących niemal nieustannie w ruchu między miastami, państwami i kontynentami. Właśnie ten ruch będzie głównym tematem obrad, w których udział wezmą badacze z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela, Słowenii i Czech. Ukażą oni lokalne, acz konstytutywne dla całości zjawiska, konteksty tanecznego modernizmu. Wśród gości specjalnych konferencji znajdą się Susan Manning (Northwestern University, Chicago), Matthew Isaac Cohen (Royal Holloway University of London), Susanne Franco (Università Ca’Foscari Venezia), Marion Kant (University of Pennsylvania), Lucia Ruprecht (University of Cambridge) i Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki).

Publikujemy program konferencji:

PIĄTEK, 21 września

10.00-10.30 – Otwarcie konferencji

10.30-12.00
Transnational Trajectories of Dance Modernism [Transnarodowe trajektorie tanecznego modernizmu]

Susan Manning – Toward a Transnational History of Modern Dance [W stronę transnarodowej historii modern dance]
Hanna Raszewska-Kursa – The 1st International Competition of Artistic Dance in the Press (Announcements, Reports, Summaries). Consequesces of Naming [I Międzynarodowy Konkurs Tańca Artystycznego w prasie (ogłoszenia, relacje, podsumowania). Konsekwencje nazywania]
Sesja Q&A

12.15-13.45
Re-writing German Dance Modernism [Przepisując niemiecki modernizm taneczny]

Marion Kant – Flexible and Inflexible Histories. An Examination of Some of the Early 20th Century Categories of Modern Dance. [Historie elastyczne i nieelastyczne. Analiza wybranych kategorii modern dance z początku XX wieku]
Susanne Franco – Ausdruckstanz Facing History. Reenacting the Past [Ausdrucktanz twarzą w twarz z historią. Rekonstruując przeszłość]
Sesja Q&A

13.45-14.30 – przerwa obiadowa

14.30-16.00
Central European Dance Modernism? [Taneczny modernizm w Europie Środkowej?]

Rok Vevar – Devil in the Village: The Modern Dance in Ljubljana Between the Wars [Diabeł we wsi: modern dance w Lublanie w okresie międzywojennym]
Jitka Pavlisova – Czech Dance Avant-garde in the Context of Dance (R)evolution at the Beginning of the 20th Century [Czeska awangarda taneczna w kontekście (r)ewolucji tanecznej na początku XX wieku]Andreja Jeličić – The Burden of Berlin Gold – Reclaiming Croatian Dance History Between the Wars [Brzemię berlińskiego złota  – odzyskiwanie historii chorwackiego tańca w dwudziestoleciu międzywojennym]


16.15-17.45

Exoticism, History, Body [Egzotyka, historia, ciało]

Matthew S. Cohen – Exoticism, Itinerancy and Self Fashioning in the Making of European Modern Dance [Egzotyka, tułaczka i samo-formowanie w europejskim modern dance]
Hana Umeda – History Embodied – Reconstructing Sada Yacco’s dance [Historia wcielona: rekonstruując taniec Sady Yacco]
Sesja Q&A

SOBOTA, 22 września

10.00-11.00
Modernist Gestures [Modernistyczne gesty]

Lucia Ruprecht – Re-writing Dance Modernism from the Perspective of Gesture [Przepisywanie modernizmu tanecznego z perspektywy gestu]
Sesja Q&A

11.15-12.45
Towards Transnational Approach to Indian Dance [W stronę transnarodowego podejścia do tańca indyjskiego]

Ann David – Transcultural Migrations: Indian Dancer Ram Gopal and European Modernist Dance [Migracje transkulturowe: Indyjski tancerz Ram Gopal a europejski taniec modernistyczny]
Aleksandra Chmiel – Navarasa: Analytical Tool from Sanskrit Aesthetics in a Trans-national Dance [Navarasa: analityczne narzędzie estetyki sanskryckiej w tańcu transnarodowym]
Sesja Q&A

13.00-14.30
Jewish & Israeli Roads to Dance Modernity [Żydowskie i izraelskie drogi do tanecznej nowoczesności]

Roy Waks – Modern Dance Practices in Early Zionist Folk Dance: Leah Bergstein’s Choreography for the Kibbutz Settlers in Palestine/Israel [Praktyki modern dance we wczesnym syjonistycznym tańcu folkowym: choreografie Leah’i Bergstein dla osadników kibucowych w Palestynie/Izraelu]
Agata Chałupnik – Jewish Tango and the Question of Identity [Żydowskie tango a kwestia tożsamości]
Sesja Q&A

14.30-15.15 – przerwa obiadowa

15.15 – 16.45
Teaching and Learning Across Borders [Nauczanie i uczenie się ponad granicami]

Małgorzata Leyko – Transcultural Cross-over: Polish Dance (1918-1939) [Transkulturowy cross-over: taniec polski (1918-1939)]
Claudia Fleischle-Braun – Meeting Places and Transnational Lineages of Aesthetic Practices and Teaching Methods of Free Dance & Modern Expressive Dance in Europe [Miejsca spotkań i transnarodowy rodowód praktyk estetycznych oraz metod nauczania „wolnego tańca” i ekspresyjnego tańca modern w Europie]
Sesja Q&A

17.00-19.00
Identities and contexts [Tożsamości i konteksty]

Anita Makuszewska – The Art of Choreography: Ailey and Grigorovich, the Influence of Slavery and Totalitarian Regime on Ballet Theatre [Sztuka choreografii: Ailey i Grigorovich, wpływ niewolnictwa i reżimu totalitarnego na teatr baletowy]
Iwona Wojnicka – Meaning and Context of Modernism in the Works of Pola Nireńska [Znaczenie i kontekst modernizmu w pracach Poli Nireńskiej]
Jadwiga Majewska – Female Solo – Subjectivity, Identity, Consciousness, Independence [Kobiece solo – subiektywność, tożsamość, świadomość, niezależność]
Sesja Q&A

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim i nie będzie tłumaczona na język polski. Wstęp na konferencję jest wolny, bez rejestracji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Planowana jest dwujęzyczna publikacja pokonferencyjna.

Strona konferencji: https://rewritingdancemodernism.wordpress.com/