Wersja do druku

Udostępnij

Koncertem 23 października w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie rusza pilotażowa edycja programu IMiT „Filharmonia Seniora”, skierowana do słuchaczy 49 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego. Udział w pilotażu zadeklarowało 330 osób. Wezmą oni udział w 10 koncertach przygotowanych przez Filharmonię.

Filharmonia Seniora – to nowy i nowoczesny projekt z zakresu edukacji muzycznej i aktywizacji starszego pokolenia Polaków. Program polega na stałym i regularnym uczestnictwie w koncertach, uczestniczeniu w specjalnie przygotowanych prelekcjach przed koncertem oraz możliwości nabycia tańszych biletów z 50% refundacją kosztów przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. Ofertę udziału w pilotażu skierowano do 49 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a odwiedziny w Filharmonii zostały zaplanowane co miesiąc na 10 koncertów od 23 października 2015 do 1 czerwca 2016 r.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do roku 2035 udział osób w wieku 65 i więcej lat (65 lat powszechnie przyjmuje się jako umowną granicę starości) zbliży się do ¼. Proces demograficznego starzenia się ludności przebiegać będzie nierównomiernie, w większym stopniu kształtując strukturę demograficzną mieszkańców miast. Zgodnie z prognozą GUS, w miastach będzie znacznie wyższy odsetek osób w wieku 80 i więcej lat. Wskazuje to na potencjalnie większe zapotrzebowanie na różne pomocy i wsparcia dla najstarszych mieszkańców miast.

Z opublikowanego raportu „Praktyki kulturalne Polaków” (ed. R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filipiak, M. Krajewski; Toruń 2014 w ramach „Obserwatorium Kultury”) wynika, że 84 procent przebadanych respondentów nigdy w filharmonii nie było.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program został zaprojektowany przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Parlamentarnym Zespołem Wspierania Inicjatyw Kulturalnych.