Według danych naukowych blisko 40% dorosłych cierpi z powodu problemów psychicznych. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa stanowi dodatkowe obciążenie i utrudnia codzienne funkcjonowanie, powodując różne kryzysy. Przy odpowiednim wsparciu psychologicznym można im z powodzeniem stawić czoła. /
За науковими даними, майже 40% дорослих страждають психічними проблемами. Нинішня ситуація з пандемією коронавірусу створює додатковий тягар і заважає повсякденній діяльності, спричиняючи різноманітні кризи. Їх можна успішно подолати за умови відповідної психологічної підтримки.

Wersja do druku

Udostępnij

Kto może skorzystać z poradnictwa?

Zapraszamy osoby pełnoletnie z dwóch grup zawodowych:

 • artystów muzyków – uczniów i absolwentów szkół muzycznych, studentów uczelni muzycznych, wykonawców i teoretyków, nauczycieli szkół muzycznych, kompozytorów, dyrygentów,
 • artystów tancerzy – uczniów i absolwentów szkół baletowych i uczelni artystycznych kształcących z kierunków związanych z tańcem, profesjonalnych tancerzy, pedagogów tańca, choreografów, teoretyków tańca i choreologów.

Kiedy warto skorzystać ze wsparcia psychologa?

Pomoc psychologiczna może okazać się znaczącym wsparciem w tych okresach w życiu, na przykład kiedy:

 • przytłacza nas bieżąca sytuacja i różne kryzysy życiowe,
 • mamy trudności z przystosowaniem się do warunków życia i pracy,
 • odczuwamy nieuzasadniony lęk i niepokój,
 • doświadczamy przygnębienia, apatii, długotrwałej melancholii i obniżenia nastroju,
 • mamy poczucie obniżonej samooceny czy braku sensu życia,
 • mamy trudności z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,
 • nie kontrolujemy negatywnych emocji – złości, gniewu, niechęci do innych ludzi itp.,
 • nie potrafimy rozwiązać konfliktów z innymi osobami, nie radzimy sobie z krytyką,
 • przeżywamy kryzysy twórcze lub związane z pracą zawodową.

Kim są psychologowie współpracujący z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca?

Za organizację poradnictwa odpowiada Pracownia Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca. Porad zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa udzielają psycholożki posiadające wykształcenie muzyczne lub znające specyfikę zawodów artystycznych.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

Nadrzędnym celem spotkania jest:

 • zidentyfikowanie problemu – psycholog pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem, z którym dana osoba się zgłasza. Wstępna diagnoza pozwoli określić, z czego wynikają trudności, jakie są czynniki utrwalające problem i utrudniające jego samodzielne przezwyciężenie;
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązania problemu – psycholog pomoże ustabilizować sytuację, a także ustalić kolejne etapy działania, prowadzące do zmian w pożądanym kierunku.

Psycholog udzielający porad może wykonać testy badające np. osobowość. Może zaproponować wykonanie badania psychologicznego, a także zasugerować, gdzie w razie potrzeby uzyskać bardziej zaawansowaną pomoc.

Konsultacja trwa około 50 minut. Porady są bezpłatne. Liczba udzielonych porad zależy od decyzji psychologa i uwzględnia potrzeby klienta.

Zarezerwuj termin

W odróżnieniu od psychoterapii pomoc psychologiczna jest krótkotrwałą relacją z psychologiem (od jednego do kilkunastu spotkań), ukierunkowaną na doraźną pomoc w rozwiązaniu konkretnego, przedstawionego przez klienta problemu. Z pomocy mogą skorzystać osoby zdrowe, które nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnościami życia codziennego, z obowiązkami zawodowymi i wyzwaniami wynikającymi z przebywania w określonym środowisku czy też z realizacją własnych aspiracji i celów w zderzeniu z rzeczywistością. Konsultacje psychologiczne mają służyć optymalizacji funkcjonowania artysty zarówno w zakresie wykorzystywania posiadanych zdolności, jak i rozwoju potencjału twórczego.

Pomoc psychologiczna przeznaczona jest także dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności metapoznawczych: samopoznaniem, samowiedzą, samoświadomością swoich mocnych i słabych stron, optymalnym rozwijaniem swoich zdolności, a zatem – poprawą jakości swojego życia w różnych wymiarach.

Kontakt:

dr Małgorzata Chmurzyńska: +48 785 450 000, wspieramy@nimit.pl

wspieraMY Ukrainę:

Agnieszka Jarzec: +48 887 507 008
Dorota Arent: +48 887 507 003

————————————————————————————————————————————-


Кому можуть бути корисні консультації?

Запрошуємо дорослих з двох професійних груп:

 • артисти-музиканти – студенти та випускники музичних шкіл, студенти музичних вузів, виконавці та теоретики, викладачі музичних шкіл, композитори, диригенти,
 • танцюристи – студенти та випускники балетних шкіл та мистецьких вузів, які навчаються за напрямами танцю, професійні танцюристи, танцювальні педагоги, хореографи, теоретики танцю та хореологи.

Коли варто скористатися підтримкою психолога?

Психологічна підтримка може виявитися значною підтримкою в такі моменти життя, наприклад, коли:

 • ми пригнічені поточною ситуацією та різними життєвими кризами,
 • ми маємо труднощі з адаптацією до умов життя та роботи,
 • ми відчуваємо невиправданий страх і тривогу,
 • ми відчуваємо депресію, апатію, тривалу меланхолію і поганий настрій,
 • ми відчуваємо занижену самооцінку або відсутність сенсу життя,
 • ми маємо труднощі у вирішенні важких ситуацій,
 • ми не контролюємо негативні емоції – гнів, злість, огиду до інших людей тощо,
 • ми не в змозі вирішувати конфлікти з іншими людьми, ми не можемо впоратися з критикою,
 • ми переживаємо творчі або пов’язані з роботою кризи.

Хто це психологи, які співпрацюють з Національним інститутом музики і танцю?

Відповідальним за організацію консультування є кафедра музичної освіти і психології Інституту музики і танцю. Консультації відповідно до Кодексу етики психолога надають психологи з музичною освітою або знаннями специфіки мистецьких професій.

Як виглядає консультація психолога?

Основною метою зустрічі є:

 • виявлення проблеми – психолог допоможе обговорити і зрозуміти актуальну проблему, з якою повідомляє людина. Попередня діагностика дозволить визначити, що спричиняє труднощі, які чинники закріплюють проблему та ускладнюють її самостійно подолати;
 • пошук нових, альтернативних і задовільних шляхів вирішення проблеми – психолог допоможе стабілізувати ситуацію, а також визначити наступні етапи дій, що ведуть до змін у бажаному напрямку.

Наприклад, психолог-консультант може проводити особистісні тести. Він може запропонувати психологічний тест і підказати, де можна отримати більш розширену допомогу, якщо це необхідно.

Консультація займає близько 50 хвилин. Поради безкоштовні. Кількість наданих консультацій залежить від рішення психолога та враховує потреби клієнта.

Замовте зустріч

На відміну від психотерапії, психологічна допомога — це короткочасні стосунки з психологом (від однієї до десятка зустрічей), спрямовані на негайну допомогу у вирішенні конкретної проблеми, поставленої клієнтом. Допомога надається здоровим людям, які не завжди в змозі впоратися з труднощами повсякденного життя, з професійними обов’язками та викликами, пов’язаними з перебуванням у певному оточенні, або з реалізацією власних прагнень та цілей у протистоянні з реальністю. Психологічні консультації спрямовані на оптимізацію функціонування митця як з точки зору використання його здібностей, так і розвитку його творчого потенціалу.

Психологічна допомога також розрахована на людей, зацікавлених у розвитку своїх метакогнітивних навичок: самопізнання, самопізнання, самоусвідомлення своїх сильних і слабких сторін, оптимального розвитку своїх здібностей, а отже – підвищення якості свого життя в різних вимірах.

Контакти:

д-р Малгожата Хмуржинська: +48 785 450 000, wspieramy@nimit.pl

МИ підтримуємо Україну:

Аґнєшка Яржец : +48 887 507 008
Дорота Арента: +48 887 507 003