Według danych naukowych blisko 40% dorosłych cierpi z powodu problemów psychicznych. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa stanowi dodatkowe obciążenie i utrudnia codzienne funkcjonowanie, powodując różne kryzysy. Przy odpowiednim wsparciu psychologicznym można im z powodzeniem stawić czoła.

Wersja do druku

Udostępnij

Kto może skorzystać z poradnictwa?

Zapraszamy osoby pełnoletnie z dwóch grup zawodowych:

 • artystów muzyków – uczniów i absolwentów szkół muzycznych, studentów uczelni muzycznych, wykonawców i teoretyków, nauczycieli szkół muzycznych, kompozytorów, dyrygentów,
 • artystów tancerzy – uczniów i absolwentów szkół baletowych i uczelni artystycznych kształcących z kierunków związanych z tańcem, profesjonalnych tancerzy, pedagogów tańca, choreografów, teoretyków tańca i choreologów.

Kiedy warto skorzystać ze wsparcia psychologa?

Pomoc psychologiczna może okazać się znaczącym wsparciem w tych okresach w życiu, na przykład kiedy:

 • przytłacza nas bieżąca sytuacja i różne kryzysy życiowe,
 • mamy trudności z przystosowaniem się do warunków życia i pracy,
 • odczuwamy nieuzasadniony lęk i niepokój,
 • doświadczamy przygnębienia, apatii, długotrwałej melancholii i obniżenia nastroju,
 • mamy poczucie obniżonej samooceny czy braku sensu życia,
 • mamy trudności z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,
 • nie kontrolujemy negatywnych emocji – złości, gniewu, niechęci do innych ludzi itp.,
 • nie potrafimy rozwiązać konfliktów z innymi osobami, nie radzimy sobie z krytyką,
 • przeżywamy kryzysy twórcze lub związane z pracą zawodową.

Kim są psychologowie współpracujący z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca?

Za organizację poradnictwa odpowiada Pracownia Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca. Porad zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa udzielają psycholożki posiadające wykształcenie muzyczne lub znające specyfikę zawodów artystycznych.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

Nadrzędnym celem spotkania jest:

 • zidentyfikowanie problemu – psycholog pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem, z którym dana osoba się zgłasza. Wstępna diagnoza pozwoli określić, z czego wynikają trudności, jakie są czynniki utrwalające problem i utrudniające jego samodzielne przezwyciężenie;
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązania problemu – psycholog pomoże ustabilizować sytuację, a także ustalić kolejne etapy działania, prowadzące do zmian w pożądanym kierunku.

Psycholog udzielający porad może wykonać testy badające np. osobowość. Może zaproponować wykonanie badania psychologicznego, a także zasugerować, gdzie w razie potrzeby uzyskać bardziej zaawansowaną pomoc.

Konsultacja trwa około 40 minut. Porady są bezpłatne. Liczba udzielonych porad zależy od decyzji psychologa i uwzględnia potrzeby klienta.

W odróżnieniu od psychoterapii pomoc psychologiczna jest krótkotrwałą relacją z psychologiem (od jednego do kilkunastu spotkań), ukierunkowaną na doraźną pomoc w rozwiązaniu konkretnego, przedstawionego przez klienta problemu. Z pomocy mogą skorzystać osoby zdrowe, które nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnościami życia codziennego, z obowiązkami zawodowymi i wyzwaniami wynikającymi z przebywania w określonym środowisku czy też z realizacją własnych aspiracji i celów w zderzeniu z rzeczywistością. Konsultacje psychologiczne mają służyć optymalizacji funkcjonowania artysty zarówno w zakresie wykorzystywania posiadanych zdolności, jak i rozwoju potencjału twórczego.

Pomoc psychologiczna przeznaczona jest także dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności metapoznawczych: samopoznaniem, samowiedzą, samoświadomością swoich mocnych i słabych stron, optymalnym rozwijaniem swoich zdolności, a zatem – poprawą jakości swojego życia w różnych wymiarach.

Kontakt:

dr Małgorzata Chmurzyńska

Telefon: +48 785 450 000

Email: wspieramy@nimit.pl