Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) jest państwową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działamy na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce poprzez prowadzenie własnych programów rezydencyjnych oraz realizację projektów twórczych, naukowych, wydawniczych i stypendialnych, adresowanych do środowiska muzycznego i tanecznego. Zajmujemy się też prowadzeniem Programów Ministra jako instytucja zarządzająca.

Wersja do druku

Udostępnij

W związku z realizacją projektu: „Inwestycja A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” poszukujemy osób na stanowisko: Specjalistki/Specjalisty ds. obsługi finansowej projektu dotacyjnego.

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • prowadzenie ewidencji księgowej projektu na wyodrębnionych kontach księgowych,
 • obsługa dokumentów dot. udzielenia dotacji,
 • weryfikacja wniosków w dedykowanym do tego celu systemie,
 • weryfikacja dokumentacji finansowo – księgowej,
 • analizowanie dokumentów finansowych,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo – księgową projektu,
 • rozliczanie projektów, przyjmowanie sprawozdań od beneficjentów i ich weryfikacja,
 • wprowadzanie danych do systemu finansowo – księgowego,
 • opracowywanie zestawień, raportów w zakresie wykonywanych zadań,
 • wsparcie w zakresie prowadzenia spraw kadrowych projektu,
 • współpraca z innymi zespołami w zakresie obsługi księgowo – kadrowej projektu.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie i wiedza z zakresu zasad działania programów dotacyjnych oraz realizacji projektów, w tym z udziałem środków unijnych,
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania,
 • bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • wiedza lub chęć zdobycia wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia kont księgowych,
 • wiedza lub chęć zdobycia wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • umiejętność gromadzenia i analizy danych,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, dokładność.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość systemów WITKAC, ARACHNE, CST, EZD, SYMFONIA,
 • mile widziana wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji kultury.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat w państwowej instytucji kultury lub umowę zlecenie,
 • dofinansowanie do pakietów medycznych (w przypadku umowy etatowej),
 • dofinansowanie do wypoczynku urlopowego (w przypadku umowy etatowej),
 • pracę w niedużym, zaangażowanym zespole,
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego,
 • miejsce pracy w samym sercu Warszawy.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy przesłać  na adres mailowy: hr@nimit.pl  do dnia 21 lipca 2024 roku.

Prosimy o wpisanie w temacie maila: „rekrutacja specjalista/specjalistka ds. obsługi finansowej projektu.

Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy tylko wybranych kandydatów/wybrane kandydatki.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje rozpatrywane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)”

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany rozpatrywaniem Pani/Pana kandydatury w późniejszych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzule informacyjne na potrzeby rekrutacji w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca.