Wersja do druku

Udostępnij

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) jest państwową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działa na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce poprzez prowadzenie własnych programów rezydencyjnych oraz realizację projektów twórczych, naukowych, wydawniczych i stypendialnych, adresowanych do środowiska muzycznego i tanecznego. Zajmuje się również prowadzeniem Programów Ministra jako instytucja zarządzająca.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. impresariatu tańca w Dziale Impresariatu Tańca Departamentu Tańca

Zadania:

 • koordynowanie wybranych projektów prowadzonych przez Dział Impresariatu Tańca;
 • utrzymywanie kontaktów i prowadzenie uzgodnień z Partnerami w realizowanych projektach;
 • współudział w organizowaniu innych projektów prowadzonych przez Dział;
 • realizowanie bieżących działań związanych z prowadzeniem powierzonego projektu/projektów w tym:
  • przygotowywanie regulaminów i umów pod względem merytorycznym, a także ich konsultacje pod względem finansowym i prawnym,
  • monitorowanie realizacji celów projektów na podstawie regulaminów i umów o współorganizacji,
  • nadzorowanie powierzonego budżetu projektu (planowanie, bieżąca kontrola, rozliczenie),
  • realizowanie projektu zgodnie z procedurami i wytycznymi wewnętrznymi NIMiT w kooperacji z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi NIMiT,
  • prowadzenie dokumentacji projektu, w tym także dokumentacji elektronicznej.
 • proponowanie nowych rozwiązań i usprawnień w zakresie projektów dotyczących tańca w oparciu o wnioski z prowadzonych projektów,
 • współpraca (udział w spotkaniach, warsztatach itp.) z innymi Pracownikami w celu skutecznej realizacji zadań.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu kultury,
 • znajomość podstawowych mechanizmów i uwarunkowań funkcjonowania sektora publicznego i instytucji publicznych,
 • znajomość obsługi programów MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i kształtowania relacji z współpracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Mile widziane:

 • wiedza o tańcu i znajomość środowiska tańca w Polsce.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat w państwowej instytucji kultury,
 • dofinansowanie do pakietów medycznych,
 • dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,
 • możliwość zakupu kart sportowych na preferencyjnych warunkach,
 • pracę w niedużym, zaangażowanym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i pracy przy ciekawych projektach z obszaru kultury.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy przesłać poprzez przycisk Aplikuj (w serwisach z ogłoszeniami o pracę) lub drogą elektroniczną do 4 września 2023 roku na adres: hr@nimit.pl.

Prosimy o wpisanie w temacie maila: „rekrutacja specjalista ds. impresariatu tańca”.

Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)”

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/-y rozpatrywaniem Pani/Pana kandydatury w późniejszych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.Klauzule informacyjne RODO