Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko specjalista/specjalistka ds. wydawniczych.

Wersja do druku

Udostępnij

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • redakcja i korekta językowa tekstów publikowanych na stronach internetowych;
 • publikowanie materiałów, informacji, zdjęć, grafik i innych plików multimedialnych za pomocą systemu CMS na stronach www i portalach prowadzonych przez instytut;
 • tworzenie i zamawianie tekstów (np. recenzje, relacje, eseje, felietony, teksty naukowe) na temat polskiego tańca i wydarzeń tanecznych w Polsce;
 • pozyskiwanie informacji o archiwalnych i bieżących wydarzeniach artystycznych od artystów, zespołów, instytucji artystycznych oraz instytucji edukacji artystycznej z zakresu tańca i ich opracowywanie na potrzeby portali tematycznych dotyczących tańca;
 • pozyskiwanie materiałów graficznych na potrzeby portali tematycznych dotyczących tańca oraz do publikacji;
 • przygotowywanie dokumentacji na temat historii zespołów, instytucji artystycznych, przebiegu karier zawodowych artystów sztuki tańca;
 • aktualizowanie bazy wiedzy na potrzeby portali o tematyce sztuki tańca;
 • prowadzenie kalendarium jubileuszy artystów, zespołów i instytucji artystycznych;
 • przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami środowiska tanecznego w Polsce i na świecie z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych oraz redagowanie i autoryzacja wywiadów;
 • redakcja merytoryczna, językowa i techniczna publikacji;
 • prowadzenie i koordynacja procesów wydawniczych;
 • współpraca z autorami, redaktorami, korektorami, składaczami, grafikami i drukarniami;
 • przygotowywanie umów i dokumentów rozliczeniowych z osobami fizycznymi i instytucjami kultury/organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;
 • merytoryczna ocena i odbiór prac realizowanych w ramach umów;
 • archiwizacja dokumentów i plików;
 • prowadzenie działań promocyjnych dotyczących publikacji wydanych przez Instytut;
 • sprzedaż publikacji oraz prowadzenie rozliczeń;
 • weryfikowanie dokumentów i materiałów pod kątem zgodności z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: kulturoznawstwo, filologia polska, dziennikarstwo/media, historia sztuki, teatrologia, taniec)
 • wiedza na temat współczesnego życia tanecznego w Polsce (instytucje, artyści, wydarzenia);
 • doskonała znajomość zasad poprawnej polszczyzny, edycji i korekty tekstu;
 • znajomość środowiska pracy CMS (ze szczególnym uwzględnieniem systemu WordPress);
 • doświadczenie w pisaniu oraz redagowaniu tekstów i artykułów informacyjnych i promocyjnych;
 • doświadczenie w redagowaniu portali i witryn internetowych;
 • umiejętność przeprowadzania wywiadów;
 • podstawowa znajomość przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • doświadczenie w komunikacji i promocji internetowej, w tym poprzez social media (Facebook);
 • znajomość środowiska MS Office 365;
 • znajomość języka angielskiego (poziom minimum B1) umożliwiająca codzienną współpracę z tłumaczem;
 • umiejętność pozyskiwania informacji na temat sztuki tańca i środowiska tanecznego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • zaangażowanie, kreatywność, samodzielność;
 • rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy.

Mile widziane:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu teorii tańca;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru kultury;
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej;
 • znajomość pakietu Adobe (ze szczególnym uwzględnieniem programu InDesign).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat w państwowej instytucji kultury;
 • dofinansowanie do pakietów medycznych;
 • dofinansowanie do wypoczynku urlopowego;
 • możliwość zakupu kart sportowych na preferencyjnych warunkach;
 • pracę w niedużym, zaangażowanym zespole;
 • dogodną lokalizację biura – przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik;
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach z obszaru kultury.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: hr@nimit.pl do 28 kwietnia 2024 roku.

Prosimy o wpisanie w temacie maila: „rekrutacja specjalista/specjalistka ds. wydawniczych”.

Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)”

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany rozpatrywaniem Pani/Pana kandydatury w późniejszych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”