Wersja do druku

Udostępnij

Ze względu na zainteresowanie i potrzeby zgłaszane przez środowiska muzyczne i taneczne, NIMiT kontynuować będzie program w 2022 r., zmieniając nieco od 1 stycznia jego formułę oraz rozszerzając o inne formy pomocy psychologicznej. Poza poradnictwem wprowadzamy także psychoterapię indywidualną, diagnostykę psychologiczną i psychomuzyczną, a za jakiś czas – także coaching i inne, już niepsychologicznie, formy pomocy.

Zmuszeni jesteśmy wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. W dalszym ciągu pełnoletni uczniowie oraz studenci będą mogli korzystać z poradnictwa oraz psychoterapii bezpłatnie. Natomiast dla osób pracujących wprowadzone zostaną następujące reguły:

  • pięć pierwszych sesji całkowicie bezpłatnie
  • opłata za kolejne, od szóstej do piętnastej wynosi 90 zł za sesję
  • za szesnastą i następne sesje opłata wynosi 150 zł

W przypadku narzędzi diagnostycznych (testów i kwestionariuszy psychologicznych) cena uzależniona jest od rodzaju narzędzia i od ilości czasu, jaka potrzebna jest psychologowi na opracowanie wyników. Waha się od 90 zł (Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI) do 250 zł (SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5). Już wkrótce na naszej stronie pojawi się spis testów, jakie posiadamy w naszej ofercie, wraz z cennikiem.

Wszystkie ceny zostały tak skalkulowane, aby – w porównaniu z cenami rynkowymi – były bardziej przystępne dla artystów, bez uszczerbku dla jakości usług.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

Nadrzędnym celem spotkania jest:

  • zidentyfikowanie problemu – psycholog pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem, z którym dana osoba się zgłasza. Wstępna diagnoza pozwoli określić, z czego wynikają trudności, jakie są czynniki utrwalające problem i utrudniające jego samodzielne przezwyciężenie;
  • poszukiwanie nowych, alternatywnych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązania problemu – psycholog pomoże ustabilizować sytuację, a także ustalić kolejne etapy działania, prowadzące do zmian w pożądanym kierunku.

Psycholog udzielający porad może wykonać testy badające np. osobowość. Może zaproponować wykonanie badania psychologicznego, a także zasugerować, gdzie w razie potrzeby uzyskać bardziej zaawansowaną pomoc.

Konsultacja trwa około 40 minut. Porady są bezpłatne. Liczba udzielonych porad zależy od decyzji psychologa i uwzględnia potrzeby klienta.

W odróżnieniu od psychoterapii poradnictwo psychologiczne jest krótkotrwałą relacją z psychologiem (od jednego do kilkunastu spotkań), ukierunkowaną na doraźną pomoc w rozwiązaniu konkretnego, przedstawionego przez klienta problemu. Z poradnictwa mogą skorzystać osoby zdrowe, które nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnościami życia codziennego, z obowiązkami zawodowymi i wyzwaniami wynikającymi z przebywania w określonym środowisku czy też z realizacją własnych aspiracji i celów w zderzeniu z rzeczywistością. Konsultacje psychologiczne mają służyć optymalizacji funkcjonowania artysty zarówno w zakresie wykorzystywania posiadanych zdolności, jak i rozwoju potencjału twórczego.

Poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest także dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności metapoznawczych: samopoznaniem, samowiedzą, samoświadomością swoich mocnych i słabych stron, optymalnym rozwijaniem swoich zdolności, a zatem – poprawą jakości swojego życia w różnych wymiarach.

Formularz zapisu: